RODO

JAK DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI TRISTAN HOTEL & SPA

 

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów prawa dot. przetwarzania danych osobowych prosimy zapoznać się polityką prywatności Hotelu.

Właściciel Tristan Hotel & SPA przykłada dużą wagę do prywatności swoich Gości oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Hotel. Hotel stosuje się w pełni do przepisów prawnych chroniących prywatność.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gości Tristan Hotel & SPA**** jest firma PPŁŚ A. Szumko Spółka Jawna z siedzibą na ul. Niskiej 2/C‑26 w Elblągu.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Gości?

Dane osobowe Gości są przetwarzane na podstawie umowy zawartej między Gościem a Hotelem na świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji.  Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub/i innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez hotel (w tym usługi spa lub/i usługi gastronomiczne).

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 • Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Tristan Hotel & SPA**** w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub/i nieuregulowaniem płatności, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Tristan Hotel & SPA **** (art. 6 ust. 1 f RODO)
 • Realizacja obowiązków prawnych w celu wystawiania i przechowywania faktur (art. 6 ust. 1 c RODO)
 • Prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi usługami przez Hotel (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach (art. 6 ust. 1 a RODO).

W Hotelu funkcjonuje monitoring wizyjny. Celem przetwarzania danych z monitoringu hotelu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie hotelu oraz w jego otoczeniu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ograniczanie dostępu do hotelu i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku Gości.

 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe Gości?

Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

W celach marketingowych dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody.

Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek, przestępstwo karne) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy niż 14 dni.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe Gości hotelowych – osób, które nocowały lub będą nocowały w Hotelu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem umownym jaki i ustawowym (art. 6 ust. 1 b RODO). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wykonanie usługi hotelarskiej lub/i innych podobnych usług świadczonych przez Hotel.

Hotel przetwarza następujące dane osobowe Gościa nocującego w Hotelu:

 • imię i nazwisko,
 • nr dowodu osobistego /nr paszportu
 • adres zameldowania,
 • dane kontaktowe numer telefonu i adres e‑mail,
 • numer karty kredytowej (w celach dokonania płatności lub preautoryzacji)
 • datę pobytu
 • liczba osób objętych usługą
 • liczba i wiek dzieci objętych usługą (jeśli dotyczy)
 • dane o preferencjach dotyczących usługi (jeśli dotyczy)
 • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
 • nr. rejestracyjny samochodu
 

Dane osobowe Gości hotelowych – osób, które korzystają z usług spa:

 • imię i nazwisko,
 • dane o stanie zdrowia
 • dane kontaktowe numer telefonu i adres e‑mail

Administrator Danych przetwarza szczególne kategorie danych, tzw. dane wrażliwe (to jest dane o stanie zdrowia), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, np. w przypadku wywiadu – uzupełnienia karty konsultacyjnej przed zabiegiem,
 • jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z udzielonymi usługami w ramach wykonywanej przez Administratora działalności gospodarczej.

Przetwarzanie danych wrażliwych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą np. do ochrony zdrowia lub życia. W przypadku braku zgody na podanie danych wrażliwych (to jest danych o stanie zdrowia) nie będzie możliwe wykonanie przez Hotel usługi spa.

Dane osobowe Gości hotelowych – osób, które nie nocują, ale korzystają z usług fitness i basenów hotelowych:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe numer telefonu
 • adres zameldowania

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom lub/i kategoriom odbiorców:

 • Organ pobierający opłatę miejscową – Urząd Gminy Sztutowo;
 • Organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Sąd, Generalny Inspektorat Danych Osobowych);
 • Kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem;
 • Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem;
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu;
 • Firmom kurierskim, pocztowym lub taksówkarskim w przypadku zamówienia usługi przez Gościa

Jakie są prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Hotel danych osobowych Gościa, przysługuje Państwu:

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawiania danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie lub zdezaktualizowały się (art. 16 RODO)
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (czyli ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania (art.18 RODO)
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały przekazane lub wskazania innego administratora, któremu Hotel powinien je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać każdą zgodę, którą wcześniej Państwo wyrazili.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • Wysyłając e‑mail: hotel@tristan.com.pl
 • Wysyłając na adres korespondencyjny: Tristan Hotel&SPA ul. Rybacka 17, 82–110 Kąty Rybackie

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Hotel Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Nie. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.

Polityka plików cookies

 • W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu cookies, obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe (to jest adres IP komputera). Pliki te nie są przechowywane na serwerach Administratora, a dane z nich odczytywane są jedynie podczas wizyty na stronie.
 • Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 f RODO.
 • Hotel wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników oraz oceny popularności strony, możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa.
 • Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, należy jednak pamiętać, że w takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 • Administrator nie będzie łączył danych z plików cookies z żadnymi innymi danymi w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane te nie będą przekazywane do innych podmiotów i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu prawo do usunięcia plików cookies. 
pl_PLPolish

Ta strona używa COOKIES.Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.